Κατεδαφίσεις

Γενικά όταν αναφερόμαστε σε κατεδαφίσεις (ή αλλιώς γκρεμισματα / καθαιρέσεις) συνήθως το μυαλό μας δεν πάει σε ευχάριστες σκέψεις, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζεται ένα γκρέμισμα για αρκετούς λόγους και πιθανόν εν τέλει να έχει και σημαντικά πλεονεκτήματα. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια υπάρχουν αρκετών ειδών κατεδαφίσεις, από απλές και περιορισμένες μέχρι σύνθετες καθαιρέσεις μεγάλης κλίμακας. Πιο συχνά τέτοιες αποστολές αναλαμβάνουν εταιρείες που ασχολούνται με τις χωματουργικές εργασίες, καθώς διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό μηχανημάτων αλλά και εμπειρία από τέτοιες συνθήκες. Όταν βέβαια πρόκειται για γκρεμίσματα περιορισμένης έκτασης, ίσως μπορούν να τα αναλάβουν και οικοδομικά συνεργεία – όταν δηλαδή σκοπεύετε να ρίξετε 1-2 τοίχους – όμως για πιο σύνθετες κατεδαφίσεις χρειάζεστε σίγουρα κάποιον ειδικό. Ανεξάρτητα από το εύρος και την πολυπλοκότητα του γκρεμίσματος που θέλετε να κάνετε, σίγουρα η καλύτερη επιλογή σας για να βρείτε την καταλληλότερη και πιο αξιόπιστη εταιρεία για να το αναλάβει είναι το myConstructor.gr, η κορυφαία πλατφόρμα εύρεσης οικοδομικών συνεργείων στην Ελλάδα. Αφιερώστε μόνο μερικά λεπτά για να καταχωρήσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τα στοιχεία και το έργο σας στην όρμα επικοινωνίας και σύντομα θα λάβετε προσφορά από τις καλύτερες και πιο οικονομικές εταιρείες του κλάδου, οι οποίες μάλιστα έχουν αξιολογηθεί από προηγούμενους πελάτες τους.

Ξεκινώντας λοιπόν την ανάλυση για τις κατεδαφίσεις, να αναφέρουμε πρωτίστως πως πρόκειται για εργασίες που χρειάζονται αρκετή προσοχή και μέχρι να πάρετε την απόφαση, αλλά και κατά την εκτέλεση τους. Μάλιστα για αυτό το λόγο απαιτείται ανά περίπτωση και ειδική άδεια που εκδίδεται από την πολεοδομία, στην οποία πρέπει να κάνετε και τη σχετική αίτηση. Πιθανότατα σε αυτό να μπορέσει να σας δώσει χρήσιμη βοήθεια και η εταιρεία που τελικά θα επιλέξετε να συνεργαστείτε. Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε μια κατεδάφιση ή ακόμα και να την επιβάλουν είναι πολλοί. Συχνά είναι μια διαδικασία που ακολουθείται βάση νόμου για τα αυθαίρετα – χωρίς να συμβαίνει πάντα - όπως και για κτήρια μεγάλης παλαιότητας που πλέον είναι επικίνδυνα να τραυματίσουν κάποιον περαστικό. Κάποιες φορές αυτό συμβαίνει και σε μεγάλα εμπορικά κτήρια με σκοπό την αντικατάσταση τους με κάποιο νέο και πιο σύγχρονο, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που σε κατοικίες κάποιος χώρος ή χώροι κατεδαφίζονται για να δομηθεί κάτι καινούριο, πιο κοντά στα γούστα και τις ανάγκες του ιδιοκτήτη. Εδώ να κάνουμε έναν βασικό διαχωρισμό στις κατεδαφίσεις, που διακρίνονται σε εκείνες που γίνεται χρήση μηχανικών μέσων και σε εκείνες που απαιτούν τη χρήση εκρηκτικών. Προφανώς πιο συνηθισμένες είναι πρώτες και σε αυτές θα αναφερθούμε εκτενέστερα. Όμως να παρατηρήσουμε για τις καθαιρέσεις με χρήση εκρηκτικών, πως συνηθίζονται σε βιομηχανικά και άλλα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα, για την ανατίναξη γεφυρών αλλά και τον εβραχισμό με σκοπό την διάνοιξη τούνελ. Όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω είναι αρκετά εντυπωσιακές, όμως δεν αποτελούν την συχνότερη επιλογή, λόγω κόστους και επικινδυνότητας και άλλων σχετικών παραγόντων.

Τιμές Ενοικίασης

Μέγεθος κάδου Τιμή
Μικρός κάδος για μπάζα 3-4m3 ή φορτηγάκι 130€
Μεγάλος κάδος για μπάζα 7-8m3 160€
Τιμή εργασίας από 80€

Όσον αφορά τα γκρεμίσματα με μηχανικά μέσα, υπάρχουν και πάλι ορισμένες υποπεριπτώσεις. Πρώτα από όλα έχουμε τις ολικές κατεδαφίσεις κτηρίων (κατοικιών, βιομηχανικών χώρων ή δημοσίων κτηρίων), όπου η υφιστάμενη κατασκευή καθαιρείται ολόκληρη. Εναλλακτική λύση είναι η επιλεκτική κατεδάφιση, κατά την οποία ο σκελετός του κτηρίου και γενικότερα ο φέρον οργανισμός (δοκάρια, πλάκα, κολώνες) παραμένουν ανεπηρέαστα, ενώ ξηλώνονται και αφαιρούνται δευτερεύοντα μέρη της κατασκευής όπως τοίχοι, πλακάκια, πόρτες, παράθυρα κλπ. Η λύση όπως αντιλαμβάνεστε είναι η ενδεδειγμένη για περιπτώσεις ανακαίνισης / ανακατασκευής.

Ιδιαίτερη περίπτωση που βέβαια είναι και πιο σπάνια είναι η ειδική κατεδάφιση κάποιου χώρου υψηλού κινδύνου, όπου απαιτεί μεγάλη προσοχή και ακόμα υψηλότερη ασφάλεια. Από την άλλη έδαφος κερδίζει τα τελευταία χρόνια η λεγόμενη “Πράσινη Κατεδάφιση”, όπου δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων αλλά και την ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση όσων εν τέλει προκύπτουν ως θραυστά υλικά.

Άλλη μια ιδιαίτερη περίπτωση για εργασίες μερικής καθαίρεσης είναι η αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος ή αλλιώς διαμαντοκοπή, με την οποία μπορεί να κοπεί με ακρίβεια και έπειτα να αφαιρεθεί ένα κομμάτι μπετού από ένα κτήριο. Για παράδειγμα σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης ενός κτηρίου, μπορούν με αυτό τον τρόπο να αφαιρεθούν τα μπαλκόνια και έπειτα να συνεχιστεί εκ νέου η κατασκευή, χωρίς να επηρεαστούν άλλα σημεία.

Για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες απαιτούνται σίγουρα ειδικά μηχανήματα, τα οποία δεν διαθέτει οποιαδήποτε εταιρεία αλλά μόνο όσες δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς χρειάζονται μεγάλα ποσά για την αγορά τους αλλά και τη μετέπειτα συντήρηση τους. Συνήθως λοιπόν για κατεδαφίσεις χρειάζεται η επονομαζόμενη τσάπα (δηλαδή ο εκσκαφέας) αλλά και η σφύρα που θα κάνουν την βασική δουλειά του γκρεμίσματος. Ανάλογα την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί και κάποιο κομπρεσέρ ή μπουλντόζα, ενώ έπειτα σίγουρα χρειάζεται ο φορτωτής, για να μεταφορτώσει όλα τα μπάζα που θα προκύψουν σε φορτηγά.

κατεδάφιση κτηρίου

Σε αυτό το σημείο ξεκινά ουσιαστικά η αποκομιδή μπαζών. Είτε τα φορτηγά αυτά μεταφέρουν τα υλικά που προέκυψαν από το γκρέμισμα προς ανακύκλωση και γενικότερα προς απόρριψη, είτε αν πρόκειται για εργασίες μερικής κατεδάφισης μπορούν εξαρχής να τοποθετηθούν κάδοι μπαζών και να γλυτώσετε την ταλαιπωρία των φορτηγών. Όταν ένας κάδος γεμίσει απλά η εταιρεία που σας τους έχει διαθέσει, τους αδειάζει και έπειτα τους επαναφέρει πάλι στη θέση τους.
Σε κάθε περίπτωση πάντως αν ψάχνετε την καταλληλότερη εταιρεία να αναλάβει κατεδαφίσεις κάθε τύπου, η καλύτερη επιλογή σας είναι η κορυφαία πλατφόρμα εύρεσης οικοδομικών συνεργείων του myConstructor.gr. Θα σας πάρει λιγότερο από 5 λεπτά για να καταχωρήσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τα στοιχεία σας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας ή να καλέσετε όποιον θέλετε για λεπτομέρειες και ραντεβού ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και σύντομα θα λάβετε την προσφορά που ζητήσατε από τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές εταιρείες του κλάδου, οι οποίες μάλιστα έχουν αξιολογηθεί από προηγούμενους πελάτες τους. Έτσι εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά θα κάνετε την πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς, από την άνεση του υπολογιστή σας!

Κλείνοντας την ενότητα για τις κατεδαφίσεις, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε και για άλλες σχετικές εργασίες όπως τις εκσκαφές και γενικότερα τις χωματουργικές εργασίες.